Birbirinden güzel, Aşk sözleri, Anne baba - Mutluluk - Nefret - Sevgiliye Mesajlar atabilirsiniz.
Kapak olacak sözler.
''"Hiçbir zaman anlamadın. Ben sana kazanmak için gelmemiştim, 'beraberlik' yeterdi." - Engin 

Dini Sözler Reklam

Dini Sözler – Dini Mesajlar

– Allah’a dayan, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka yol… Bismillahirrahmanirrahim

– Sahip olduklarına şükretmeyen kaybetdiklerine isyan etmeye hakkı yoktur.

– “Bilesiniz ki, kalbler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur.” Ra‘d 28

– “Üç duâ vardır ki kabûl olunacağında hiç şübhe yoktur: Babanın evlâdına duâsı, misâfirin duâsı, mazlûmun duâsı.” Hadis-i Şerif

– “Müslümanların derdini kendine dert edinmeyen onlardan değildir.” Hadis-i Şerif

– “O, sizi karanlıklardan nûra çıkarması için, kuluna apaçık âyetler indirendir.” Hadîd 9

– “Milletimizin îmânını selâmette görürsem, cehennemin alevleri içinde yanmaya râzıyım..” Bediüzzaman hz…

– “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler.” İbrâhim Hakkı (rh)

– “İslâm, güzel ahlâktır.” Hadîs (Kenzü’l-Ummâl)

– Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzûrun kıymetini huzûrsuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.

– Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur.

– Ey Allah’ım beni, bana nasip etmediğin bir şeyin peşine düşürme.. – Efendimiz (s.a.v)’ın Duası…

– Herkes çok amel işlerken sen amelinin, Çok olmasına değil ihlaslı olmasına dikkat et. Hazret-i Ali (r.a)

– “Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyle mükellef tutmaz.” Bakara 286

– “Eden eyleyen Allah, vela havle velâ kuvvete illa billâh.”

– Kul’dan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti arttırmak asla kesilmez. -Hz. Ali (r.a)

– İki cihan saadetine kavuşmak, ancak ve yalnız dünya ve ahiretin efendisi olan Hz. Muhammed’e (s.a.v) tabii olmaya bağlıdır.

– Dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. -Hz. Osman (r.a)

– Kabre hazırlıksız giren, denize kayıksız açılmış gibidir. -Hz. Ebubekir (r.a)

– ALLAH sadece kalbi verir. İçini sen doldurursun! -Şemsi Tebrizi

– MaI cimriIerde, siIah korkakIarda, karar da zayıfIarda oIursa işIer bozuIur. (Hz. Ebubekir (r.a))

– “(O,) görünmeyeni de görüneni de hakkıyla bilendir; Kebîr (pek büyük)tür, Müteâl (herşeyden yüce)dir.” Ra‘d 9

– “Gevşemeyin ve üzülmeyin! Eğer gerçekten mü’min kimseler iseniz, en üstün olanlar sizsiniz!” Âl-i İmrân, 139

– “Evladına Kur’ân öğretene kıyamet günü cennette taç giydirilir.” Hadis (El-İtkân)

– “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkilâbı içinde en yüksek gür sada, İslam’ın sadası olacaktır!”(bedizzaman said nursi)r.a…

– “Şübhesiz namazın kendisi başlı başına mühim bir meşguliyettir.” Hadis

– “Ey bütün mahlûkatın maddî ve ma‘nevî rızıklarını bolca veren Rezzâk !”0 İpucu: Yorum kısmına dualar ekleyip, amin diyebilirsiniz..

– “Cennet, cömertlerin evi, memleketidir.” Hadis (Müsned-i Şihab)

– “Size böyle ni‘met eden zât, sizi başıboş bırakmaz ki, kabre girip kalkmamak üzere yatasınız.” Zülfikar

– “Kim gündüzün başlangıcında Yâsîn suresini okursa, onun ihtiyaçları giderilir.” Hadîs (Dârimî)

– “Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.” Hadîs (Deylemî)

– “Ramazan’ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.” Hadis-i Şerif (Kenzü’l-Ummâl)

– “Oruç ve Kur’an sahiplerine şefaat ederler.” ~Hadis-i Şerif (el-İtkan)

– “Bir kimse, ahlâkını güzelleştirirse, onun için de, cennetin en yüksek yerinde bir köşk inşa edilir.” Hadis (Ebû Davud)

– “Ramazân-ı Şerif’teki oruç, hakîkî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır.” Mektûbât

– “Allâh’ın yarattıkları üzerine tefekkür edin.” Hadis (Deylemî)

– “Muhakkak ki Allah ve melekleri, o peygambere salât ederler. Ey îmân edenler! (Siz de) ona salât edin ve (ona) teslîmiyetle selâm verin!” Ahzâb 56

– “Allah’ın ni‘metlerini hatırlayın; tâ ki kurtuluşa eresiniz.” A‘râf 69

– ”Mallarınızın ve çocuklarınızın birer imtihan aracı olduğunu, Allah’ın katında büyük bir ecrin bulunduğunu bilin.” (Enfâl Sûresi, 28)

– AmeIIer niyetIere göre değer kazanır.

– Cevahir var iken puI neye yarar, aczini biImeyn kuI neye yarar, herkes bir yoI tutturmus gidiyor MevIaya varmayan yoI neye yarar.

– İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders oImaIıdır.

– BaşkaIarının kusurIarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurIarını hatırIa. O zaman başkaIarının kusurIarıyIa aIakadar oImaya hakkın oImadığını hatırIarsın. Hz. Muhammed (s.a.v)

– Namaz seni yolun yarısına ulaştırır, oruç da hükümdarın kapısına ulaştırır. Sadaka ise, hükümdarın huzuruna çıkarır. -Hz. Ömer

– Size ne oluyor da dünyada kazandığınız az bir şeye seviniyor, ahirette kaybettiğiniz birçok şeye üzülmüyorsunuz? -Hz. Ali (r.a)

– Allah, kulunun amelsiz sözünden razı olmaz. -Hz. Ebubekir (r.a)

– Sizi terbiye eden ve büyüten Odur. Ve sizin mürebbiniz Odur. Öyleyse, siz de Ona ibadet etmekle abd olunuz!| İşaratül-İcaz

– Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah’ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin. [Enam Sûresi.118]

– Eğer sizi üzen kişilere hala selam verebiliyorsanız, bu vicdanınızın sadakasıdır. (Hz. Mevlana)

– Insanlari anlamak denizleri bardak bardak bosaltmaktan daha zordur.. Hz Mevlana

– İki nimet vardır ki Müslümanların çoğu onda aldanırlar; sıhhat ve boş vakit.

– Hayatında ekmeği yenmeyen kimsenin adı, öIümünden sonra anıImaz. (Şeyh Sadi)

– Özü doğru oIanın, sözü de doğru oIur. (Hz. AIi (r.a))

Kategoriler

#En çok okunanlar

© 2014 - 2018 İle İlgili Sözler- İzinsiz kopyalanamaz. ilgilisozler.net - Güzel Sözler -