Birbirinden güzel, Aşk sözleri, Anne baba - Mutluluk - Nefret - Sevgiliye Mesajlar atabilirsiniz.
Kapak olacak sözler.
''"Hiçbir zaman anlamadın. Ben sana kazanmak için gelmemiştim, 'beraberlik' yeterdi." - Engin 

Hayata Dair Sözler Reklam

Hayata Dair Sözler – Hayata Dair Mesajlar

Geçmişe ait olan ben değilim. Geçmiş bana ait.
Mary Antin

 

Dünyayı, akıllılar yaşasın diye budalalar kurmuştur.
Oscar Wilde

 

Kulak yüreğe giden bir caddedir.
Voltaire

 

İşinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsanız, bu sinirlerinizin ciddi biçimde bozulduğunun en açık göstergesidir.
Bertrand Russell

 

Denizi öv, fakat sahilde kal.
John Floiro

 

Övülmek isterseniz, alçakgönüllülüğü yem olarak kullanınız.
Lord Chesterfield

 

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

 

Bu kadar adam gördüm, içlerinden hiçbiri dünyadan hoşnut değil, hiçbiri de dünyadan gitmek istemez.
Namık Kemal

 

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.
G.E.Lessing

 

Ne kadar çok söylersen karşındaki o kadar az hatırlar. Az söyle de kazancın çok olsun.
Fenelon

 

Güzel gençler doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır; güzel yaşlılar yaşlanmasını bilen sanat eserleridir.
Walter Winchell

 

Suçsuz insanların çoğunu, kendi suçlarından haberi olmayanlar cezalandırır.
Cemil Sena

 

Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
Cicero

 

İnsanlığın başına ne geldiyse eşitlik olmaması yüzünden geldi.
Pierre Leroux
Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.
Elbert Hubbard

 

Böcek olmayı kabul edenler, ayaklar altında kalmaktan ve ezilmekten yakınmamalıdırlar.
Kant

 

Gençliğe, yaşlılıktan çok hürmet etmeliyiz.
Victor Hugo

 

Önce elimize, sonra dilimize düşen gerçek öyle kılık değiştiriyor ki, kısa bir süre sonra tanımak imkansız oluyor.
Pitigrilli

 

İş adamın en çok ihtiyacı olduğu şey, her an yardıma hazır bir belleğe sahip olmasıdır.
E.B. Gown

 

Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılmaz.
Çicero

 

Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum.
Seneca

 

Bir sözün ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, bize hizmet etmeli.
Montaigne

 

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur.
Cenap Şehabettin

 

Hafif acılar konuşabilir ama derin acılar dilsizdir.
Seneca

 

Bir iş adamının yeteneği; bir malı çok olduğu yerden değerli olduğu yere getirebilmektir.
Emerson

 

Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar.
Daniel Webster

 

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

 

Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız.
Thomas Hughes

 

Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir, boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.
William Shakespeare
Hayat bir kuşku kabarcığıdır ve uyku içinde uykudur.
Emerson

 

Bir insanı herhangi bir davranışa zorlayan iki neden vardır: Akla yakın neden, gerçet neden.
J.B. Morgan

 

Yalnız kendini düşünen adam, yumurtasını pişirmek için komşusunun evini yakar.
Francis Bacon

 

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.
Milovan Cilas

 

Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.
Browning

 

Sorumluluk, yalnız ortası görülebilen bir sicime benzer, iki ucu görünürde yoktur.
John Mc. Crac

 

İnsanlık var oldukça gerçeği aramak bitmeyecektir.
Laurence Sterne

 

Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir.
Snellman

 

Her ne kadar kendi fikirlerim pek hoşuma gidiyorsa da, sanırım başkalarının da hoşlarına giden böyle fikirleri vardır.
Descartes

 

En kötüden iyiyi öğren, ama en iyiden kötüyü öğrenme.
Lavater

 

Her ormanı boş sanma; belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.
Sadi

 

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.
Theodor Walker

 

Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlayamaz.
Blaise Pascal

 

Eşitliğin olmadığı yerde haksızlık başkaldırır.
Gustave Le Bon

 

Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.
Browning

 

Büyük felaketler karşısında büyük cesaretler doğar.
Regnard

 

Kendi kendinin efendisi olmayan bir kimse özgür değildir.
A. Calaudius

 

İnsanların elinden hayalleri alınacak olursa, başka ne zevkleri kalır?
Foostenelle

 

Bir arkadaşlığı korumanın yolu, asla borç vermemek ve asla bir şeyi ödünç almamaktır.
Paul de Kock

 

Aklın başına gelince, sakın pişman olacağın bir iş yapma.
Mevlana

 

Kendi dertlerini unutmak isteyenler, başkalarının dertlerine yardımcı olmaya çalışmalıdır.
Cemil Sena

 

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.
Andre Malraux

 

Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir ve her zaman oradadırlar.
Sigmund Freud

 

Havlayan bir köpek, uyuyan bir aslandan daha çok işe yarar.
Washington Irving

 

Büyük işler başarmak için üstün yetenekli olmak gerekmez. İnsanüstü değil, ama insanların içinde onlarla birlikte olmak gerekir.
Montesquieu

 

Planlama birçok kişi tarafından, harekete geçiş ise bir kişi tarafından yapılır.
Charles De Gaulle

 

Bulunduğunuz odadaki en önemli kişi, bir sonraki adımın ne olduğunu bilendir.
James L. Webb

 

Değişimi başlatanların ilk işi, alışkanlıkları ortaya çıkarmaktır; onları değiştirmeye çalışmak değil.
Gary Hamel

 

Bütün devletler hazımsızlıktan ölür.
Napoleon

 

Bugünün işinin dünün metodları ile yapabileceğine inanmıyorum.
Nelson Jackson
Bir iş açmak çok kolaydır; zor olansa onu açık tutmaktır.
Çin atasözü

 

Dünyada ümit bir direktir.
Fuzuli

 

Her istediğini elde edememek, mutluluğun ayrılmaz bir parçasıdır.
B. Russel

 

İnsan uçurumun kenarına varmadan kanatlanmaz.
Kazancakis

 

Her ferdi, hatta her topluluğu, hoşlandığı yem ile avlarlar.
H. Rahmi Gürpınar

 

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası özgürlüktür.
Mustafa Kemal Atatürk

 

Aritmetik, ayakkabılarını çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir.
Mickey Mouse

 

Sevgililerin birbirinden bıkmamalarının sebebi, hep kendilerinden söz etmeleridir.
La Rochefoucauld

 

Kaç yaşında olduğunu bilmeseydin, kaç yaşında olurdun?
Satchel Paige

 

Öğüt, insanın cevabını bildiği ama unutmak istediği soruyu sormasıdır.
Erica Jong

 

Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, yetmişinde bile mesela zeytin dikeceksin.
Nazım Hikmet

 

Evren atomlardan değil hikayelerden meydana gelmiştir.
Muriel Rukeyser

 

Bir babanın çocuklarına verebileceği en büyük hediye annelerini sevmektir.
Anonim

 

Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak saldırı, hiç saldırmamaktan daha kötüdür.
Atatürk

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.
Tacitus

 

Sevincin bir acı yanı, acının da bir sevinçli yanı olmalıdır.
Goethe

Hayata Dair En Güzel Sözler

 

 

İnsan hayatında iki feci olay vardır: Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmesidir.
George Bernard Shaw

 

En güzel savaş, insanın kendi öz varlığı ve tutkularına karşı giriştiği uğraştır.
Napoleon

 

En büyük kötülük direnme yoksunluğundan gelir.
Groce

 

Unutma ki, ağzında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır.
John Lyly

 

Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur.
Baltasar Gracian

 

İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendisi hakkında düşündükleriyle ölçülür.
Pollock

 

Güneş parlamaktayken, ekinini biç.
Chamfort

 

Dünya düşünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.
Walpole

 

Taşlar değil, yapılan işler anıtları oluşturur.
John Lothrop Motley

 

Felaketler karşısında dayanıklı durmak ve kader diyerek eğilmemek, kahramanlıkların en büyüğüdür.
Fenelon

 

Kendinden hiç söz etmemek çok soylu bir ikiyüzlülüktür.
Nietzsche

 

Ödül için kötü insanları övmek, iyilerini anlatan güzel şiirlerin altına sürülmüş bir lekedir.
Shakespeare

 

Eğer hayattan, size verebileceğinden fazla bir şey beklemezseniz, yaşayışı çok tatlı bulacaksınız, yalnız çok çalışınız.
Ernest Renan

 

Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır.
La Rochefoucauld

 

Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.

Jonathan Swift

 

Hayatı sürdüren üç şey vardır; Kendine saygı, kendine bilgi, kendine egemenlik.
Tennyson

 

Biz, insanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz.
Byron

 

Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause

 

Kendi isteği ile sevilmek kolay değildir ama saygı uyandırmak kolaydır.
Fontenelle

 

Tertemiz olmaya çalışın, çünkü dünyaya bakacak pencere kendinizsiniz.
George Bernard Shaw

 

İyi bir politikacı seçimleri, iyi bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür.
Vladimir Putin

 

Nerede nasıl öleceğine karar veremezsin; sadece nasıl yaşayacağına karar verebilirsin. Şimdi!
Joan Baez

 

Başarılı her erkeğin arkasında şaşırmış bir kadın vardır!
Maryon Pearson

 

Bütün ömrünü koyun gibi geçirmektense, bir gününü aslan gibi yaşa.
Elizabeth Kenny

 

İnsan, gözden ibarettir aslında, geri kalan cesettir. Göz ise ancak dostu görene denir
Mevlana

 

Sizinle dünya arasındaki savaşta, dünyanın tarafını tutun.
Frank Zappa

 

İnsanoğlunun tek bir etkili silahı vardır: Kahkaha
Mark Twain

 

Sadece iki büyük günah vardır. Diğer tüm günahlar bunlardan türer: Sabırsızlık ve Tembellik.
Franz Kafka
İnsanlar ekonomik şeyler istiyorlar ve bunun için her fiyatı ödemeye hazırlar.
Lee Iacocca

 

Gerçeklere kapıyı kapattığımda, bir de bakarım pencereden girmişler.
Jennifer Unlimited

 

Bir işi yaptırmanın üç yolu vardır: Ya kendin yaparsın, ya para verip yaptırırsın ya da çocuklarının yapmasını yasaklarsın.
Monta Crane

 

Birisi canımı sıkıyor, sanırım o benim.
Dylan Thomas

 

Sadece bir kere genç olursun. Ama ölünceye kadar olgunlaşmamış kalabilirsin.
Dave Barry

 

Bir erkek arkadaşla, koca arasındaki fark nedir: Yaklaşık 20 kilo!
Cindy Gardner

 

Eğer elinizde sadece çekiç varsa, her problem size bir çivi gibi görünür.
Abraham Maslow

 

Düşmanlarından nefret etme, yargını etkiler!
Baba III

 

Bazıları, sırf komşularının ne diyeceğinden çekindikleri için kendilerini öldürmüyor.
Cyrill Connoly

 

Bir insanın ne kadar çok utanacak şeyi varsa, o kadar saygıdeğer olur.
George Bernard Shaw

 

kısa ata sözleri

 

Eğer aç bir köpeği alıp beslerseniz sizi ısırmaz. Köpekle insan arasındaki temel fark budur.
Mark Twain

 

Eğer birazcık alçakgönüllü olsaydım, kusursuz olurdum.
Ted Turner

 

İnsan, hiç değer vermediği birine yumuşak davranabilir.
Oscar Wilde

 

Hayat, kurban değil suçlu olmak için verilen bir mücadeledir.
Bertrand Russell

 

Bir şiir hiçbir zaman bitmez, yarım bırakılır.
Paul Valery

 

Yaşlandığınız için daha az gülmezsiniz. Gülmeyi bıraktığınız için yaşlanırsınız.
Michael Pritchard

 

Düşmanınız hata yaparken onu rahatsız etmeyin.
Napoleon Bonaparte

 

Klasik, herkesin okumak isteyip de kimsenin okumadığı kitaplara verilen isimdir.
Mark Twain

 

Sanat, zaman geçtikçe güzelleşen çirkin şeyler üretir. Moda ise zaman geçtikçe çirkinleşen güzel şeyler üretir.
Jean Cocteau

 

Bu hayatta tek ihtiyacın olan cehalet ve güven. Bunlar oldu mu, başarı kaçınılmazdır.
Mark Twain

 

Bu dünya başka bir gezegenin cehennemi olabilir.
Aldous Huxley

 

Düşünsenize Edison olmasaydı, mum ışığında televizyon seyrediyor olacaktık.
Al Boliska

 

Zafer geçici, belirsizlik kalıcıdır.
Napoleon Bonaparte

 

Her zaman yapamayacaklarımı yapıyorum ki, nasıl yapabileceğimi öğreneyim.
Pablo Picasso

 

Dünyada, dünya nüfusundan daha fazla aptal var.
Heinrich Heine

 

Eğer başkalarının alacağından korkmasak, hayatımızdan atmak isteyeceğimiz çok şey var.
Oscar Wilde

 

Gerçeklik bir illüzyondur ama istikrarlı bir ilüzyon.
Albert Einstein

 

Evlilik, pencere kapalıyken asla uyuyamayan bir erkekle, pencere açıkken asla uyuyamayan bir kadın arasındaki ittifaktır.
George Bernard Shaw

 

Bir deliyle benim aramda tek bir fark var. Deli aklının yerinde olduğunu sanır. Bense deli olduğumu biliyorum.
Salvador Dali

 

Tanrı insanların uçmasını isteseydi havaalanlarını ulaşması kolay yerler yapardı.
George Winters
Düşmanı bağışlamak, dostunuzu bağışlamaktan daha kolaydır.
William Blake

 

Bir kitabı asla filmiyle yargılamayın.
J. W. Eagan

 

Zaman iki nokta arasındaki en uzun mesafedir.
Tennessee Williams

 

Ayağa kalkıp yaşamadan oturup yazmaya çalışmak ne büyük bir sefalettir.
Henry David Thoreau

 

Düşmanının en çok korktuğu şeyleri öğrenmek için seni korkutmak için kullandıklarına bak.
Eric Hoffer

 

Toplum tuzlu su gibidir. Yüzersin ama yutamazsın.
Arthur Stringer

 

Dağınık zihinler bulmak için tımarhaneye gitmeye gerek yok. Gezegenimiz evrenin tımarhanesidir.
Johann Wolfgang von Goethe

 

Yolun sonunda karamsarlar haklı çıksa da, iyimserlerin yolculuğu daha eğlenceli geçmiş olacak.
Daniel L. Reardon

 

Rüyanızın gerçekleşmesini istiyorsanız, öncelikle uykudan uyanmanız gerekir.
Andre Siegtried

 

Nerede yaşayan bir yaratık gördümse, orada güçlü olamak isteğine rastladım.
Nietzsche

 

Az da olsa ilginç bulduğumuz kim varsa, mutlak çılgın bir yanı vardır.
Doctor Who

 

Başkasının sizin hakkınızdaki düşüncesi sizin gerçeğiniz olmasın.
Les Brown

 

Genellemelerle düşünür ama detaylarla yaşarız.
Alfred North Whitehead

 

Eğer bir fare kediye gülüyorsa, yakınlarda bir delik var demektir.
Nijerya Atasözü

 

Yalnız işsiz olanlar değil, daha iyi işler yapabilecek olanlar da başıboştur.
Sokrates
Bir adam babasının belki de haklı olabileceğini anladığında, onun yanlış olduğunu düşünen bir oğula sahip demektir.
Charles Wadsworth

 

İnsanlar yaşlandıkça hem daha deli, hem daha bilge olurlar.
La Rochefoucauld

 

Tembel bir aptal sevimli olabilir, çalışkan bir aptal ise tehlikeli ve ürkütücüdür.
İlter Türkmen

 

İşi kendisi yapmayan kişi için hiçbir şey imkansız değildir.
A. H. Weiler

 

Egoistlerle ilgili tek iyi şey başkaları hakkında konuşmamalarıdır.
Lucille S. Harper

 

Mutlu aileler birbirine benzer, mutsuz ailelerin herbiri ise kendine özgüdür.
Leo Tolstoy

 

Eğer elinizde kazanacak kağıtlar varsa oyunu dürüst oynarsınız.
Oscar Wilde

 

Mezarlıklar toplum için gerekli insanlarla doludur.
Charles de Gaulle

 

Gelenek, sürpriz olmasını engellemek için yapılan grup çalışmalarıdır.
Barbara Tober

 

Tanrı’ya tek bir dua ettim: “Düşmanlarımı komik duruma düşür!”. O da kabul etti.
Voltaire

 

Önyargının ve zalimliğin asıl kaynağı korkudur. Korkunun üstesinden gelmek bilgeliğin ilk adımıdır.
Bertrand Russell

 

İyilik hiçbir zaman cezasız kalmaz.
Gore Vidal

 

İnsanlığın haline baktığın zaman, Nuh’un gemiyi kaçırmamış olmasına üzülmemek elde değil.
Mark Twain

 

Bilimkurguyla dalga geçen insanların hava durumu tahmini ve ekonomistleri dinlemeleri garip değil mi?
Kelvin Throop III

 

İyi bir dinleyici, muhtemelen başka şey düşünüyordur.
Kin Hubbard

 

Verimlilik, zeki tembelliktir.
David Dunham

 

Tanrılar bizi cezalandırmak istediğinde, dualarımızı kabul ederler.
Oscar Wilde

 

Mutlu olmaya uğraşmaktan bir vazgeçsek çok iyi vakit geçireceğiz.
Edith Wharton

 

Her zaman, yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim.
Pablo Picasso

 

İnsanlar dürüst olduğunda, yasalar gereksizdir. İnsanlar yozlaşmış olduğunda ise yasalar çiğnenir.
Benjamin Disraeli

 

Yaşlanmak, olgunlaşmak için çok ağır bir bedel.
Tom Stoppard

 

Bir gün uyanıp da insanoğlunun aynı ırk, renk ve dine ait olduğunu görseydik, öğlene kadar yeni önyargılar bulmak zorunda kalırdık.
George Aiken

 

Zaman, sessiz bir testeredir.
Immanuel Kant

 

Yemini çok olan toplumun yalanı da çok olur.
Vondel

 

Çalışmak, istirahatin hardalıdır.
Cenap Şehabettin

Kategoriler

#En çok okunanlar

© 2014 - 2018 İle İlgili Sözler- İzinsiz kopyalanamaz. ilgilisozler.net - Güzel Sözler -